top of page
P8254440.jpg
poster-jitske-heksen-magi-rs-gekken-definitief-kleiner_orig.jpg

In november 2019 heb ik twee concerten gegeven met als thema heksen, magiërs en gekken met clavecinist Théophane Zins. De concerten vonden plaats in de Oud-Katholieke kerken van Oudewater en Amsterdam. Want wat is een geschiktere plaats voor een heksenconcert dan Oudewater, waar enkele eeuwen geleden vrouwen uit heel Europa naar toe kwamen om zich te laten wegen en een certificaat te krijgen dat ze geen heks waren?

eksen en magie komen veel voor bij Shakespeare en dus ook in de Engelse muziek uit de zeventiende eeuw. Een belangrijk deel van het programma bestond dan ook uit muziek van Henry Purcell. Maar niet de stukken die je altijd van hem hoort. Ik heb twee zogenaamde mad songs gezongen, over een vrouw die gek is en van het ene waanbeeld naar het andere schiet. Heftige kost dus! Ook de cantate Circé van de Franse barokcomponist F. Colin de Blamont over de heks Circé die, nadat haar geliefde Odysseus is ontkomen, de goden aanroept om de aarde te laten beven, was geen lichte kost. Deze stukken werden afgewisseld met kortere stukken die ingetogener of humoristischer zijn. Ik heb wederom lessen barokgestiek (gebaren die het betoog van zangers in de 17e e 18e eeuw ondersteunden) genomen voor dit programma.
 

Jitske Kuiper

bottom of page